Ова радионица ради већ дуги низ година и окупља децу школског узраста у две групе и то од 7-10 и 11-15 година. Рад се одвија два пута недељно од 60 и 90 минута. У оквиру ове радионице најзаступљенија је бродомоделарска радионица која се бави обуком полазника у градњи основних и такмичарских модела користећи најновија техничка достигнућа и модерне, као и традиционалне материјале употребљавајући специјалне алате. Овако полазници - такмичари изграде врло сложене моделе бродова и чамаца и појављују се као успешни такмичари на регионалним и савешним такмичењима. Уводи се секција аутомоделарства, ракетно моделарство, пројектовање на рачунару и програм "ТЕИФОЦ" са еколошким природним материјалима.
Моделарство на посебан начин развија маштовитост, креативност и вештину код деце.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Контакт

тел: 018/ 514-748

Email: decijicentarucairu@gmail.com

ПИБ-100334462

Матични број: 17253547

Жиро рачун:

840-559664-12

IX Бригада 10

18000 Ниш, Србија