top of page

Док певају у малом хору код деце узраста од 3 до 7 година негује се и развија радост заједничког музицирања, истовремено се развијају и слух, говор, памћење и таленат.Веома важан је и значај социјализације деце у заједничкој активности певања, али и међусобно усклађење комуникације.
Мали хор учествује на програмима Дечијег центра, што код младих певача развија сигурност на наступу, окретност и дисциплину.
Пробе малог хора одржавају се два пута недељно по 30 минута.

bottom of page