Док певају у малом хору код деце узраста од 3 до 7 година негује се и развија радост заједничког музицирања, истовремено се развијају и слух, говор, памћење и таленат.Веома важан је и значај социјализације деце у заједничкој активности певања, али и међусобно усклађење комуникације.
Мали хор учествује на програмима Дечијег центра, што код младих певача развија сигурност на наступу, окретност и дисциплину.
Пробе малог хора одржавају се два пута недељно по 30 минута.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Контакт

тел: 018/ 514-748

Email: decijicentarucairu@gmail.com

ПИБ-100334462

Матични број: 17253547

Жиро рачун:

840-559664-12

IX Бригада 10

18000 Ниш, Србија