top of page

Клавир

Школа клавира подстиче и развија музичке способност. У свом раду обухвата полазнике предшколског узраста од 4 до 7 год. развијајући љубав према музици и инструменту, и школског узраста од 7 до 15 год. где се кроз индивидуални рад настава изводи по плану и програму ниже музичке школе и сваке године ученици се припремају за вандредно полагање завршног испита. У оквиру ове школе ученици се припремају за пријемни испит за нижу музичку школу.

bottom of page