top of page

ДОБРО ДОШЛИ

PSX_20190411_141328.jpg

Сандра Петковић, директор

Дечији културни центар је културно-образовна установа чији је оснивач град Ниш. Основан  је као Пионирски дом "Станко Пауновић" 31.10.1948. године са циљем да образује, васпитава, социјализује и унапређује стваралачке способности деце у њихово слободно време. Током 69 година налазио се на неколико локација мењајући просторе, а данас своју делатност Дечији културни центар остварује на локацији Чаир-седиште установе и у две испоставе на Бул.Немањића и у насељу Брзи Брод. Дечији културни центар је установа отвореног типа намењена деци и младима која организује образовне активности кроз секције и манифестације, такмичења, трибине, сусрете, концерте, саветовања, изложбе, турнире, књижевне вечери, премијере, предавања, радионице и друге програмске активности. Дечији културни центар је угледна градска институција која директно комуницира са децом и младима где се реализују креативни, савремени и интерактивни програми који прате интересовања деце и младих, истражујући и откривајући њихове потенцијале у свим областима образовања, културе и спорта.

Дечији култруни центар Ниш има укупно 19 систематизованих радних места са укупно 37 извршилаца ( 22 са високом стручном спремом, 2 са вишом стручном спремом и 13 са средњом стручном спремом ), тако да у Дечијем култутном центру ради 36 запослених на неодређено време и 1 запослен на одређено радно време.

У предходној години није било запошљавања.

Одсек за културне програме и манифестације

Наташа Клепић
Данијела Јончић
Ирена Ђокић

Продуцент у уметности и медијима

-школа енглеског и немачког језика 

Миљана Ралевић

Продуцент у уметности и медијима

- секција за ритмичку гимнастику -

Јован Живковић

Продуцент у уметности и медијима

- креативна школица- Лептирићи 

Анета Цекић

Дизајнер интернет презентација и портала

- ликовна секција - 

Уредник програма

- школица спорта -

Горан Панчић

Организатор културних активности

- музичка секција-хармоника и синтисајзер -

Јелена Ђорђевић
Александар Филиповић

Организатор пројеката / програма

- креативна школица- Сунце -

Александар Тодоровић

Организатор културних активности

- музичка секција-гитара -

005 H.JPG
Марија Цветковић

Организатор културних активности

- музичка секција-клавир и солфеђо -

Марија Верзио Јовичић

Сликар / вајар

- креативна школица

Организатор културних активности

- креативна радионица - Сунце -

Гордана Манчић Алексић

Уредник програма

- драмска секција -

Марија Тодоровић

Организатор пројеката / програма

- школа енглеског и француског језик

a

Уредник програма

- ликовна секција -

no-image-avatar-man-2.jpg
Наташа Вукашиновић

Организатор пројеката / програма

- креативне радионице -

Соња Буздумовић
Ана Марковић

Организатор пројеката / програма

- школа енглеског језика -

Драгана Вујичић
Татјана Томановић

Уредник програма

- креативна школица- Дуга -

Драган Живић

Организатор пројеката / програма

- креативна школица- Звончићи

no-image-avatar-man-2.jpg
Марко Динић

Организатор пројеката / програма

- хор - 

Организатор пројеката / програма

- креативна школица- Звончићи -

no-image-avatar-man-2.jpg
Марко Рајић

Организатор пројеката / програма

Организатор пројеката / програма

- школа шаха -

IMG-c837a96a5e4b2ebeb1840b5fd7b1d39b-V.j
Саша Митић

Оператер технике

Одсек правних, општих и заједничких послова

IMG_20200226_121552~2.jpg
Славиша Миљковић
IMG_20211222_092456_945.webp
Јасмина Павловић
.JPG
Предраг Момчиловић

Секретар установе

Технички секретар

Реализатор промотивних активности

Odsek finansijsko-računovodstvenih poslova

008 H.JPG
Јасна Мишић

Шеф одсека

007 H.JPG
Драгана Динуловић

Самостални финансијско рачуноводствени сарадник

006 H.JPG
Марина Ђошић

Референт за финансијско рачуноводствене послове

IMG_20190314_114650.jpg
Сузана Петровић

Контиста

no-image-avatar-man-2.jpg
IMG_20190314_114735.jpg
.jpg
Југослав Стојковић

Портир

Љиљана Поповић

Чистачица

Снежана Јовановић

Чистачица

.jpg
Тужица Миленовић
no-image-avatar-man-2.jpg
Иван Ђурашковић

Чистачица

Портир

bottom of page