ДОБРО ДОШЛИ

Сандра Петковић, директор

Дечији културни центар је културно-образовна установа чији је оснивач град Ниш. Основан  је као Пионирски дом "Станко Пауновић" 31.10.1948. године са циљем да образује, васпитава, социјализује и унапређује стваралачке способности деце у њихово слободно време. Током 69 година налазио се на неколико локација мењајући просторе, а данас своју делатност Дечији културни центар остварује на локацији Чаир-седиште установе и у две испоставе на Бул.Немањића и у насељу Брзи Брод. Дечији културни центар је установа отвореног типа намењена деци и младима која организује образовне активности кроз секције и манифестације, такмичења, трибине, сусрете, концерте, саветовања, изложбе, турнире, књижевне вечери, премијере, предавања, радионице и друге програмске активности. Дечији културни центар је угледна градска институција која директно комуницира са децом и младима где се реализују креативни, савремени и интерактивни програми који прате интересовања деце и младих, истражујући и откривајући њихове потенцијале у свим областима образовања, културе и спорта.

Дечији култруни центар Ниш има укупно 19 систематизованих радних места са укупно 44 извршилаца (19 са високом стручном спремом, 4 са вишом стручном спремом и 14 са средњом стручном спремом ) од којих је попуњено 18, тако да у Дечијем култутном центру ради 37 запослених на неодређено време, 3 запослена до повратка породиља.
Уговором о обављању добровољног рада ангажовано је четири лица преко Центра за социјални рад "Свети Сава" Ниш (на 100 сати).
У 2020. години нема запослених на неодређено време којима је престао радни однос по било ком основу. У текућој години нема новозапослених на неодређено и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70%, нити новозапослених изнад тог процента.

Одсек за културне програме и манифестације

Јован Живковић

Уметнички - програмски директор

            - школица спорта -

Наташа Клепић

Продуцент у уметности и медијима

-школа енглеског и немачког језика 

Миљана Ралевић

Дизајнер интернет презентација и портала

- ликовна секција - 

Данијела Јончић

Продуцент у уметности и медијима

- секција за ритмичку гимнастику -

Ирена Ђокић

Продуцент у уметности и медијима

- креативна школица- Лептирићи 

Анета Цекић

Организатор пројеката / програма

- креативна школица- Сунце -

Горан Панчић

Организатор културних активности

- музичка секција-хармоника и синтисајзер -

Драгана Димитријевић

 Организатор културних активности

- музичка секција-клавир и солфеђо -

Александар Тодоровић

Организатор културних активности

- музичка секција-гитара -

Јелена Ђорђевић

Организатор културних активности

- музичка секција-клавир и солфеђо -

Александар Филиповић

Организатор културних активности

- музичка секција-соло певање -

Марија Верзио Јовичић

Сликар / вајар

- креативна школица

Сунцокрети -Брзи брод -

Миомир Јоцић

Организатор културних активности

- креативна школица- Лептирићи -

Соња Буздумовић

Организатор пројеката / програма

- креативна школица- Диван дан-Булевар -

Владимир Павловић

Организатор културних активности

- креативна школица- Диван дан-Булевар -

Михајло Јовановић

Организатор пројеката / програма

- музичка секција - виолина -

Гордана Манчић Алексић

Уредник програма

- ликовна секција -

Ана Марковић

Организатор пројеката / програма

- креативна школица- Дуга -

Драгана Вујичић

Организатор пројеката / програма

- креативна школица- Сунцокрети -

Марко Динић

Организатор пројеката / програма

- креативна школица- Диван дан-Булевар -

Ana Marković
Саша Митић

Оператер технике

Марија Тодоровић

Организатор пројеката / програма

- школа енглеског и француског језик

a

Татјана Томановић

Уредник програма

- креативна школица- Дуга -

Драган Живић

Организатор пројеката / програма

- школа шаха -

Марија Цветковић

Уредник програма

- креативна школица- Сунцокрети -

Одсек правних, општих и заједничких послова

Славиша Миљковић

Секретар - Шеф одсека

Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове

Јасмина Павловић

Технички секретар

Предраг Момчиловић

Реализатор промотивних активности

Иван Ђурашковић

Портир

Миодраг Михајловић

Портир

Југослав Стојковић

Портир

Љиљана Поповић

Чистачица

Снежана Јовановић

Чистачица

Тужица Миленовић

Чистачица

Odsek finansijsko-računovodstvenih poslova

Јасна Мишић

Шеф одсека

Драгана Динуловић

Самостални финансијско рачуноводствени сарадник

Марина Ђошић

Референт за финансијско рачуноводствене послове

Сузана Петровић

Контиста

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Контакт

тел: 018/ 514-748

Email: decijicentarucairu@gmail.com

ПИБ-100334462

Матични број: 17253547

Жиро рачун:

840-559664-12

IX Бригада 10

18000 Ниш, Србија