ДОБРО ДОШЛИ

PSX_20190411_141328.jpg

Сандра Петковић, директор

Дечији културни центар је културно-образовна установа чији је оснивач град Ниш. Основан  је као Пионирски дом "Станко Пауновић" 31.10.1948. године са циљем да образује, васпитава, социјализује и унапређује стваралачке способности деце у њихово слободно време. Током 69 година налазио се на неколико локација мењајући просторе, а данас своју делатност Дечији културни центар остварује на локацији Чаир-седиште установе и у две испоставе на Бул.Немањића и у насељу Брзи Брод. Дечији културни центар је установа отвореног типа намењена деци и младима која организује образовне активности кроз секције и манифестације, такмичења, трибине, сусрете, концерте, саветовања, изложбе, турнире, књижевне вечери, премијере, предавања, радионице и друге програмске активности. Дечији културни центар је угледна градска институција која директно комуницира са децом и младима где се реализују креативни, савремени и интерактивни програми који прате интересовања деце и младих, истражујући и откривајући њихове потенцијале у свим областима образовања, културе и спорта.

Дечији култруни центар Ниш има укупно 19 систематизованих радних места са укупно 44 извршилаца (19 са високом стручном спремом, 4 са вишом стручном спремом и 14 са средњом стручном спремом ) од којих је попуњено 18, тако да у Дечијем култутном центру ради 37 запослених на неодређено време, 3 запослена на замени до повратка породиља.
Уговором о обављању добровољног рада ангажована су два лица преко Центра за социјални рад "Свети Сава" Ниш (на 100 сати).
У 2020. години једном лицу престао је радни однос које је имало Уговор о раду на неодређено време и нема новозапослених. У 2021. години  нема новозапослених на неодређено, а једно лице засновало је радни однос на одређено време.

Одсек за културне програме и манифестације

Јован Живковић

Уметнички - програмски директор

            - школица спорта -

Наташа Клепић

Продуцент у уметности и медијима

-школа енглеског и немачког језика 

Миљана Ралевић

Дизајнер интернет презентација и портала

- ликовна секција - 

Данијела Јончић

Продуцент у уметности и медијима

- секција за ритмичку гимнастику -

Ирена Ђокић

Продуцент у уметности и медијима

- креативна школица- Лептирићи 

Анета Цекић

Организатор пројеката / програма

- креативна школица- Сунце -

Горан Панчић

Организатор културних активности

- музичка секција-хармоника и синтисајзер -

Драгана Димитријевић

 Организатор културних активности

- музичка секција-клавир и солфеђо -

Александар Тодоровић

Организатор културних активности

- музичка секција-гитара -

Јелена Ђорђевић

Организатор културних активности

- музичка секција-клавир и солфеђо -

Александар Филиповић

Организатор културних активности

- музичка секција-соло певање -

Марија Верзио Јовичић

Сликар / вајар

- креативна школица

Сунцокрети -Брзи брод -

Миомир Јоцић

Организатор културних активности

- креативна школица- Лептирићи -

Соња Буздумовић

Организатор пројеката / програма

- креативна школица- Диван дан-Булевар -

Владимир Павловић

Организатор културних активности

- креативна школица- Диван дан-Булевар -

Гордана Манчић Алексић

Уредник програма

- ликовна секција -

Ана Марковић

Организатор пројеката / програма

- креативна школица- Дуга -

Драгана Вујичић

Организатор пројеката / програма

- креативна школица- Сунцокрети -

no-image-avatar-man-2.jpg
Марко Динић

Организатор пројеката / програма

- креативна школица- Диван дан-Булевар -

Марија Тодоровић

Организатор пројеката / програма

- школа енглеског и француског језик

a

Татјана Томановић

Уредник програма

- креативна школица- Дуга -

Драган Живић

Организатор пројеката / програма

- школа шаха -

005 H.JPG
Марија Цветковић

Уредник програма

- креативна школица- Сунцокрети -

Саша Митић

Оператер технике

Одсек правних, општих и заједничких послова

bio-female.jpg
Славиша Миљковић

Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове

Јасмина Павловић

Технички секретар

Предраг Момчиловић

Реализатор промотивних активности

no-image-avatar-man-2.jpg
Иван Ђурашковић

Портир

no-image-avatar-man-2.jpg

Портир

no-image-avatar-man-2.jpg
Југослав Стојковић

Портир

Љиљана Поповић

Чистачица

.jpg
Снежана Јовановић

Чистачица

.jpg
Тужица Миленовић

Чистачица

Odsek finansijsko-računovodstvenih poslova

Јасна Мишић

Шеф одсека

Драгана Динуловић

Самостални финансијско рачуноводствени сарадник

Марина Ђошић

Референт за финансијско рачуноводствене послове

Сузана Петровић

Контиста