top of page

Ова школица ради са децом у поподневним часовима    понедељком, средом и         петком по два сата         
    од 16.00 до 18.00.
У склопу ове школице малишани имају часове музичког, ликовног и физичког васпитања.

Креативна школица окупља децу узраста од 3 до 6 година, која уче, играју се, развијају своје способности и стичу социјалне вештине, сазнања о околини и односима у њој, као и знања из различитих области.
Кроз активности примерене њиховом узрасту малишани развијају телесне, психолошке, уметничке и друге развојне потенцијале, са сарадницима обученим за рад са децом и пролазећи програме предвиђене за тај узраст.
Кроз игру се одвија социјализација и развијају тимски рад и колективни дух веома важан за правилно формирање личности.

bottom of page