Ова школица ради са децом сваког дана преподне по четири сата од 9 до 13 ч.
У склопу ове школице малишани имају часове музичког, ликовног, физичког и енглеског језика.

Креативна школица окупља децу узраста од 3 до 6 година, која уче, играју се, развијају своје способности и стичу социјалне вештине, сазнања о околини и односима у њој, као и знања из различитих области.
Кроз активности примерене њиховом узрасту малишани развијају телесне, психолошке, уметничке и друге развојне потенцијале, са сарадницима обученим за рад са децом и пролазећи програме предвиђене за тај узраст.
Кроз игру се одвија социјализација и развијају тимски рад и колективни дух веома важан за правилно формирање личности.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Контакт

тел: 018/ 514-748

Email: decijicentarucairu@gmail.com

ПИБ-100334462

Матични број: 17253547

Жиро рачун:

840-559664-12

IX Бригада 10

18000 Ниш, Србија