Луткарско позориште је намењено деци предшколског и млађег школског узраста од 5 до 10 година. Полазници учествују у одабиру и осмишљавању текста, развијајући креативност на различитим пољима, а при то сами креирају и праве лутке изводећи представу.
Упознајући се са различитим материјалима, техникама и начинима израде лутака, уз помоћ своје маште и стручне помоћи сарадника, уз тимски рад на програму деца развијају како сазнајни, тако и уметнички поглед на свет.
Показујући своје способности и креативност деца наступају у бројним програмима Дечијег центра.
Часови се одвијају два пута.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Контакт

тел: 018/ 514-748

Email: decijicentarucairu@gmail.com

ПИБ-100334462

Матични број: 17253547

Жиро рачун:

840-559664-12

IX Бригада 10

18000 Ниш, Србија