top of page

Ова  менифестација је посвећена Дану жена . Традиционално се одржава сваке године. Припремају је деца, полазници Дечијег култрурног центра уз помоћ сарадника. Састоји се од радионица у којима деца израђују поклоне и приредбе посвећене мамама и осталим дамама.

bottom of page