Ова  менифестација је посвећена Дану жена . Традиционално се одржава сваке године. Припремају је деца, полазници Дечијег култрурног центра уз помоћ сарадника. Састоји се од радионица у којима деца израђују поклоне и приредбе посвећене мамама и осталим дамама.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Контакт

тел: 018/ 514-748

Email: decijicentarucairu@gmail.com

ПИБ-100334462

Матични број: 17253547

Жиро рачун:

840-559664-12

IX Бригада 10

18000 Ниш, Србија