top of page

Извештај о раду за 2019. <<<

Информатор за 2019. <<<

Програм рада за 2020. <<<

Решење о измени решања за 2019. <<<

Финансијски план за 2019. <<<

Финасијски план за 2020. <<<

Фининасијки план по решењу 2020. <<<

Информатор о раду Дечијег културног центра Ниш  <<<

План јавних набавки за 2021. <<<

Одлука УО јавних набавки за 2021. <<<

bottom of page